RYMIPOL Sp. z o.o. Firma Budowlana

Wieloletnie tradycje

Firma RYMIPOL opiera si? na wieloletnich tradycjach budowlanych, jednocze?nie korzystaj?c ze sprawdzonych nowo?ci technologicznych. Podstaw? firmy jest do?wiadczona kadra specjalist車w bogatym dorobku zawodowym - r車wnie? zagranicznym.

Tr車jmiasto: Gdansk - Gdynia - Sopot

Nasz? dzia?alno?? prowadzimy g?車wnie na terenie tr車jmiasta i w okolicach.

Firma z fundamentami

Firma z fundamentamiFirma RYMIPOL istnieje na rynku od 1992 roku. Posiada swoj? histori? i tradycj?. Wybudowali?my w tym czasie ju? wiele solidnych dom車w oraz zdobyli?my zaufanie wielu ludzi. Gwarantujemy wysok? jako?? swoich us?ug! Wi?cej o nas dowiesz si? w zak?adce nasza firma.

RYMIPOL Sp. z o.o.
Ko?yczkowo 71
83-333 Chmielno
Tel.: 508 181 129
E-mail: rymipol@wp.pl

NIP: 589 193 81 17
REGON: 220618830
Rzerelna Firma

Niekt車re nasze aktualne projekty.